top of page

HANDELSBETINGELSER

Betingelser – Januar 2017

 

Tvist


Nord Kommunikation ApS har ikke ansvar for indirekte tab, driftstab, mistet fortjeneste, tabt goodwill eller på anden måde økonomiske tab som måtte være foranlediget under udførsel af, eller efter overlevering af en opgave. Eventuelle tvister vedrørende rådgivning, herunder et eventuelt ansvar herfor, kan alene afgøres af danske domstole med anvendelse af dansk ret.

 

Tidsplan

Er der aftalt en tidsplan for arbejdet skal denne overholdes af alle involverede parter.

 

Fakturering

 • Der betales 50% af det fulde beløb på fastpristilbud ved bestilling.


 • De enkelte leverancer slutfaktureres, når de er overleveret og godkendt.

 • Timepris for arbejde ud over det aftalte: DKK 1.100,-

 • Alle priser er ex. moms

 

Ekstra fakturering


Følgende vil blive faktureret ekstra ud over budget/estimat:


 • Behov og ønsker, som ikke ligger inden for de enkelte leverancebeskrivelser


 • Uforudsete ting som ikke var Nord Kommunikation ApS kendt da aftalen blev indgået. Eller som Nord Kommunikation ApS ikke har nogen indflydelse på.

Nord Kommunikation ApS vil gøre kunden opmærksom på ekstra fakturering inden arbejdet udføres.

 

Markedsføring


Nord Kommunikation ApS har ret til at anvende kundens navn og logo i markedsføring af samarbejdet på Nord Kommunikation ApS’s platforme.

 

Brugsret


Kunden har fuld brugsret til leverancerne.

 

Tilbud

Alle tilbud er omfattet af tre korrekturrunder samt projektledelse og mødedeltagelse.

Tilbudt omfatter ikke indkøb af skrifttyper, piktogrammer eller billeder, med mindre andet er angivet.

Tilbud omfatter ikke udgifter til tredje part – såsom trykkeri, webudviklere, fotografer, stylister, illustratorer – som måtte skulle anvendes i forbindelse med udviklingen af leverancerne.

Alle tilbud er gældende 3 uger fra tilbudsdato.

PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler
dine personoplysninger.

 

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Nord Kommunikation ApS
CVR: 37 51 10 80

Stengade 83. st. th.

3000 Helsingør

E.mail: hello@nordkommunikation.dk
Tlf: +45 26 88 12 05

Persondatapolitikken varetages af Adm. Dir. : Jesper Eistrup
E.mail: hello@nordkommunikation.dk
Tlf: +45 26 88 12 05

 


BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Levering af vores ydelse: 
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på ordrebehandling, som du har anmodet om.

Markedsføring: 
Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig i forhold til konkrete ordrer samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: 
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. (Kun ved tracking cookies)


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

Almindelige personoplysninger:
F.eks.: 

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

 • Indkøbshistorik, brug af digitale ydelser

Følsomme oplysninger

 • Ingen


Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder. F.eks.:

 • Direkte fra dig

 • Aktiviteter på vores hjemmeside (kun ved cookies)

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag. F.eks:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)

 • Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)


Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed (ovenstående kan præciseres ved henvendelse til dataansvarlig)

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. F.eks.:

 • Finansbilag : Op til 5 år

 • Ordrehistorik : Gemmes så længe vi mener det er nødvendigt for at opfylde det formål hvortil de indsamles eller behandles.

 • Dine kontaktoplysninger, så længe, vi har kontakt med dig som kunde, leverandør eller medarbejder

 


KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN SÅFREMT
OVENSTÅENDE VED EN FEJL OVERTRÆDES

Ved en erkendt fejl herfra får du får øjeblikkelig besked, og data slettes eller flyttes omgående

 


PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:

 • CVR-nummer

 •  Virksomhedens navn

 • Leveringsadresse

 • Faktureringsadresse

 • Kontaktperson med e-mail og telefonnummer

 • Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er medarbejder hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at kunne ansætte dig:

 • Navn

 • CPR-nummer

 • Adresse

 • Skatteoplysninger

 • Bankoplysninger

 • Kontaktperson – pårørende

 


DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Jesper Eistrup.
 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

bottom of page